Het programma duurt 6 maanden

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat cursussen die korter duren, bijvoorbeeld twaalf weken, op de lange termijn weinig zinvol zijn. Om echt effect te hebben is 6 maanden gerichte begeleiding noodzakelijk!. U sport 6 maanden lang, eenmaal per week onder begeleiding van een Personal trainer of fysiotherapeut, daarnaast sport u nog een- of tweemaal zelfstandig. Tevens wordt u maandelijks getest. De eerste twaalf weken zijn er wekelijks educatie bijeenkomsten, daarna een bijeenkomst per maand.

Wat zijn de effecten van ons diabetes beweegprogramma 

Bij alle deelnemers, zelfs diabetes type 1, neemt zowel het medicijngebruik als het gezondheidsrisico duidelijk af. Uit de speciale Testen en enquêtes is gebleken dat de deelnemers:

  • Zich fitter en fijner voelen
  • Zich zekerder voelen
  • Gezondere bloedglucose waarden krijgen
  • Gezondere HbA1c-waarden krijgen
  • Een gezondere bloeddruk hebben
  • Een gezond gewicht krijgen
  • Bewegen leuk (zijn gaan) vinden
  • Bewuster met voeding om gaan
  • Meer energie hebben
  • Minder angstig zijn.